Dependencies of ninja

Package Dependencies time time base base time->base random random random->time random->base queue queue queue->random queue->base wl-pprint wl-pprint wl-pprint->queue wl-pprint->base ninja ninja ninja->wl-pprint ninja->base